Știm po­si­bi­lii ad­ver­sari

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Echi­pe­le din Ro­mânia și-au aflat po­si­bi­lii ad­ver­sari din tu­rul 3 pre­li­mi­nar al com­pe­tiți­i­lor eu­ro­pe­ne. Din­tre ce­le trei for­mații afla­te în Eu­ro­pa Le­a­gue, FCSB și Vi­i­to­rul au fost ca­pi de se­rie la tra­ge­rea la so­rți de la Nyon. Ast­fel, da­că va ajun­ge în tu­rul 3 din Eu­ro­pa Le­a­gue, FCSB va da pes­te învin­gă­toa­rea din­tre Mla­da Bo­les­lav și Orda­ba­sy Shym­kent. Da­că va tre­ce de Gent, Vi­i­to­rul lui Ha­gi va întâlni câști­gă­toa­rea din­tre AEK Lar­na­ca și Lev­ski So­fia. De ase­me­nea, da­că va tri­um­fa în due­lul cu ma­ghia­rii de la Hon­ved, Craiova o va întâlni pe AEK Ate­na. Și CFR Cluj știe cu ci­ne poa­te ju­ca în tu­rul 3 pre­li­mi­nar al UEFA Cham­pi­ons Le­a­gue. Da­că tre­ce de Mac­ca­bi Tel Aviv, cam­pi­oa­na o va înfrun­ta pe câști­gă­toa­rea din­tre Cel­tic Glas­gow și

Nom­me Kal­ju.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.