Avem ne­voie de un mu­zeu al Ho­lo­caus­tu­lui?

Romania Libera - - Eveniment -

Aces­te do­uă mu­zee tre­bu­ie tran­sfor­ma­te cât mai cu­rând în pri­o­ri­tă­ţi­le Mi­nis­te­ru­lui şi au­to­ri­tă­ţi­lor lo­ca­le. So­lu­ţi­i­le ur­gen­te nu tre­bu­ie să întârzie să apa­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.