De­cla­ra­ţia uni­că 2019

Romania Libera - - Economie -

Mai sunt şap­te zi­le. De­cla­ra­ţia uni­că tre­bu­ie de­pu­să până pe 31 iu­lie, de că­tre per­soa­ne­le fi­zi­ce ca­re re­a­li­ze­a­ză veni­turi în Ro­mânia sau/ şi în străi­nă­ta­te, ce da­to­re­a­ză im­po­zit pe venit şi con­tri­bu­ţii so­cia­le. Ter­me­nul ini­ţial sta­bi­lit, 15 mar­tie, a fost amânat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.