TU­RUL FRANŢEI

Ewan, vic­to­rie de eta­pă

Romania Libera - - Sport -

Aus­tra­lia­nul Ca­leb Ewan a câşti­gat eta­pa a XVI-a a Tu­ru­lui Franţei, des­fă­şu­ra­tă pe un cir­cu­it cu ple­ca­re şi so­si­re la Ni­mes, în lun­gi­me de 177 de ki­lo­me­tri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.