SOLICITARE­A LUI DA­CIAN CI­O­LOȘ

Romania Libera - - Actualitat­e -

spu­ne că, aşa cum au ma­sa­crat le­gis­la­ţia pe­na­lă în fa­voa­rea in­frac­to­ri­lor, Vi­o­ri­ca Dan­ci­lă şi co­le­gii ei ar pu­tea foar­te sim­plu să o şi re­pa­re,iar lan­sa­rea ideii unui referendum ara­tă că,de fapt,nu are de gând să fa­că acest lu­cru. „Doam­na Dăncilă a ui­tat că se află la gu­ver­na­re.Ar fi tre­bu­it să ştie de la co­le­gii de par­tid şi de gu­vern că nu e ne­voie de con­vo­ca­rea unui referendum pen­tru înăs­pri­rea pe­dep­se­lor pen­tru cri­mă, vi­ol şi pe­do­fi­lie”, a co­men­tat Cioloş.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.