DIICOT: „Co­le­gii mei cer­ce­te­a­ză haos“

Romania Libera - - Eveniment -

Pro­cu­ro­rul-şef ad­junct al DIICOT, Gi­or­gia­na Ho­su, a fă­cut du­mi­ni­că pre­ci­zări le­ga­te de mo­dul în ca­re se des­fă­şoa­ră cer­ce­tă­ri­le în lo­cu­in­ţa sus­pec­tu­lui de la Ca­ra­cal, fo­lo­sind ter­me­nul de „haos“pen­tru lo­cul în ca­re spu­ne că exis­tă lem­ne, fia­re, gro­pi să­pa­te şi ci­men­ta­te, nu­me­roa­se hai­ne ve­chi, pre­cum şi “obi­ec­te ca­re nu ar avea ce să cau­te aco­lo”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.