Sus­pec­tul în ca­zul ca­da­vru­lui de la Dă­răş­ti, re­ţi­nut

Romania Libera - - Eveniment -

Po­li­ţia Ca­pi­ta­lei in­for­me­a­ză că un băr­bat de 25 de ani, din mu­ni­ci­pi­ul Paş­cani, sus­pect în le­gă­tu­ră cu ca­da­vrul gă­sit la Dă­răş­ti (Mă­gu­re­le, ju­de­ţul Ilfov), a fost re­ţi­nut şi ur­me­a­ză a fi pre­zen­tat ma­gis­tra­ţi­lor cu pro­pu­neri le­ga­le. „La se­di­ul Di­rec­ţi­ei Ge­ne­ra­le de Po­li­ţie a Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­reş­ti a fost con­dus un băr­bat de 25 de ani, din mu­ni­ci­pi­ul Paş­cani, bă­nu­it că ar fi să­vârşit fap­ta. Băr­ba­tul a fost re­ţi­nut pen­tru 24 de ore.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.