COLECTARE DEŞEURI

2,5

Romania Libera - - Economie -

mi­li­oa­ne de eu­ro e va­loa­rea li­ci­ta­ţi­ei lan­sa­te de o com­pa­nie bu­cu­reş­te­a­nă pen­tru co­lec­ta­rea de­şeu­ri­lor din con­struc­ţii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.