Pe ur­me­le ta­tă­lui

Romania Libera - - Sport -

Fi­ul lui Mi­cha­el Schu­ma­cher, Mick, a pi­lo­tat într-o cur­să de­mon­stra­ti­vă mo­no­pos­tul Fer­rari cu ca­re ta­tăl său a câşti­gat ti­tlul mon­dial la For­mu­la 1 în 2004. Cur­sa a avut loc înain­tea ca­li­fi­că­ri­lor pen­tru Ma­re­le Pre­miu al Ger­ma­ni­ei, de la Hoc­ken­heim. Mick Schu­ma­cher es­te mem­bru al Fer­rari Dri­ver Aca­de­my din lu­na ia­nua­rie și con­cu­re­a­ză în acest se­zon pen­tru Pre­ma Ra­cing, în For­mu­la 2.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.