te­me­le zi­lei

Romania Libera - - Pagina 2 -

Cul­ti­va­rea can­na­bi­su­lui poa­te crea lo­curi de mun­că în zo­ne­le de­fa­vo­ri­za­te ale Ma­rii Bri­ta­nii, sus­ţi­ne un fost mi­nis­tru con­ser­va­tor. Un băiat de 6 ani se nu­mă­ră prin­tre ce­le trei per­soa­ne uci­se la un fes­ti­val din Ca­li­for­nia, du­pă ce un băr­bat a des­chis fo­cul asu­pra mul­ţi­mii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.