CRIME CARACAL 2019

Romania Libera - - Pagina 2 -

de­cla­ra­ţia zi­lei

Par­ti­dul Na­ţi­o­nal Li­be­ral so­li­ci­tă de­mi­sia ime­dia­tă a între­gu­lui Ca­bi­net Dăn­ci­lă.“LUDOVIC ORBAN, Preșe­din­te PNL

între­ba­rea zi­lei

Tre­ce STS sub coor­do­na­rea MApN?

Ga­bri­el Leș: “Mi­nis­te­rul Apă­ră­rii Na­ţi­o­na­le are in­fras­truc­tu­ra şi re­sur­sa uma­nă spe­cia­li­za­tă pen­tru a adu­ce la pa­ra­me­trii op­ti­mi acest sis­tem.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.