LEUL SLAB

Romania Libera - - Economie -

Ana­liş­tii CFA Ro­mânia an­ti­ci­pe­a­ză o de­pre­ci­e­re a mo­ne­dei na­ţi­o­na­le în ur­mă­toa­re­le 12 luni, până la va­loa­rea me­die a cur­su­lui de 4,8262 lei/eu­ro. Ra­ta an­ti­ci­pa­tă a in­fla­ţi­ei, la ori­zon­tul de 12 luni (iu­lie 2020/ iu­lie 2019), a înre­gis­trat va­loa­rea me­die de 4,05%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.