Epis­to­la unei au­tos­to­pis­te că­tre un te­fe­list

Romania Libera - - Op&Ed - MARIUS GHILEZAN

Hei,tris­tu­le! O ar­zi pe stră­zi­le din Bu­cu­reş­ti, între un joint şi un club de fi­ţe,văr­sând o la­cri­mă de cro­co­dil pen­tru Ale­xan­dra. Tu ca­re,de doi ani de zi­le,ai apă­rat pro­cu­ro­rii,ai făcut scut pen­tru oa­me­nii din ser­vi­cii,te-ai dat de-a du­ra pen­tru ei,vii acum să te pre­faci că-ţi pa­să de noi,fe­te­le de la ţa­ră,tre­cu­te prin gri­ji şi ne­voi.Cât po­ţi fi de im­per­ti­nent!

Ulti­ma oa­ră ai tre­cut cu bo­li­dul pe lângă mi­ne. Era un BMW mai ta­re de­cât al fi­u­lui lui Drag­nea.Ulti­mul răc­net al in­dus­tri­ei ger­ma­ne.Am vă­zut doar în fil­me aşa o li­mu­zi­nă.În za­dar ţi-am făcut un semn: „Ia-mă,ne­ne!“.Erai prea în de­lir cu mu­zi­ca ce-ţi spăr­gea până şi vântul din che­peng, de se spe­riau şi sto­lu­ri­le de ci­ori.Nu m-ai vă­zut.Nici nu ţi-a pă­sat că ar­de­am în soa­re. Tu o ar­de­ai ştren­gă­reş­te cu mu­zi­ca ta­re. La ce-ţi stă­tea min­tea? Fă­ce­ai un sel­fie cu bor­dul tău pen­tru a-i ară­ta fi­i­cei ge­ne­ra­lu­lui că tu nu res­pec­ţi ni­cio re­gu­lă? Că ţi se ru­pe de po­li­ţiş­ti?

Tu nu ai vi­se. Uni­ver­sul tău e plin de cer­ti­tu­dini.Ai ma­şi­nă ben­goa­să,cu do­uă uşi,li­pici pen­tru ga­gici,fi­i­ce de baş­tani. Obiş­nu­it cu mi­ro­suri de Ca­ron Poi­vre,nu mai ştii cum e izul de păr spă­lat cu la­van­dă şi de ro­chii ce mi­ros a fân. Ştiu,lu­mea ta înste­la­tă e pa­ra­le­lă ca sta­tul pe ca­re ţi-l do­reş­ti cu lu­mea mea. Vre­au să trăi­esc şi eu ca oa­me­nii. Sau via­ţa mea nu con­te­a­ză? Îţi cer să nu te mai iei du­pă fen­tă.Vi­no aici,în ju­de­ţul meu,fă cu­noş­tin­ţă cu gaş­ca lui Ven­tu­ra! Te ba­gi la o ca­te­rin­că – out­si­de the box,cum îţi pla­ce ţie să spui,cu băi­e­ţii cu şu­ri­u­ri­le tra­se,fă­ră ci­vi­lii lui ta­ta?

Sau eş­ti pe fe­lie cu ei? Ştii cum dij­mu­i­esc ei via­ţa? Nu se tem de ni­mic.Au pro­tec­ţie, cum ai tu la gât le­gău in­vi­zi­bil.S-au dat de­mult cu fac­to­rul de pro­tec­ţie nu­mi­tă ma­fia din ser­vi­cii.

To­tu­şi, n-ai vrea să mer­gi sin­gur pe stra­dă şi să-ţi fa­că un ne­cu­nos­cut bu­zu­nar la gât, cum se joa­că deu­nă­zi unul din cla­nul lor cu por­cul din bă­tă­tu­ră!

Ştiu că în mij­lo­cul lor,fă­ră go­ri­le,faci în pan­ta­loni,de nu te mai scoa­te din mi­ro­suri de haz­na ni­ci­un Bur­ber­ry ţi­nut în tor­pe­dou. Eş­ti ta­re în mul­ţi­mea in­dig­na­ţi­lor.Te-am vă­zut la te­le­vi­zor.Be­cu­le­ai.Te le­gă­nai la pro­tes­te cum se le­a­gă­nă du­dul meu în gră­di­nă când se su­ie ca­pra să ia fruc­te. Ai muls mul­te pi­pi­ţe, dar ni­ci­o­da­tă va­ca. Dar zici că-ţi pa­să de Ale­xan­dra, nu zău?!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.