Ta­mas Ken­de­re­si, acu­zat de vi­ol

Romania Libera - - Sport -

Îno­tă­to­rul ma­ghiar Ta­mas Ken­de­re­si, me­da­liat cu bronz la Jo­cu­ri­le Olim­pi­ce de la Rio, în pro­ba de 200 de me­tri flu­tu­re, are in­ter­di­cția de a pă­ră­si Co­re­ea de Sud, aco­lo un­de a par­ti­ci­pat la CM de na­tație. Aces­ta este cer­ce­tat pen­tru hăr­ţu­i­re se­xua­lă, du­pă un in­ci­dent ca­re ar fi avut loc într-un club de noap­te din Gwan­gju. Spor­ti­vul din Unga­ria a fost re­ţi­nut la pri­me­le ore ale di­mi­ne­ţii de du­mi­ni­că. Du­pă au­di­eri, în ca­drul că­ro­ra şi-a sus­ţi­nut ne­vi­no­vă­ţia, Ken­de­re­si a fost eli­be­rat şi s-a întors în Sa­tul Spor­ti­vi­lor, dar nu are voie să ple­ce din Co­re­ea de Sud în ur­mă­toa­re­le ze­ce zi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.