Do­uă fe­te din ju­de­ţul Ia­şi au dis­pă­rut

Romania Libera - - PAGINA 2 -

Do­uă fe­te, de 14 şi de 15 ani, din lo­ca­li­tă­ţi­le ie­şe­ne Erbi­ceni şi Hol­bo­ca, sunt cău­ta­te de po­li­ţiş­ti du­pă ce au ple­cat de aca­să şi nu s-au mai întors. Tână­ra din Erbi­ceni, Car­men Ci­o­fu, are 14 ani, are înăl­ţi­mea de 1,60 m, greu­ta­te - 48 de ki­lo­gra­me, ten des­chis, ochi că­prui, păr lung şa­ten. La mo­men­tul dis­pa­ri­ţi­ei, fa­ta pur­ta un tri­cou alb, pan­ta­loni gri și pan­to­fi sport ne­gri. Fa­ta din Hol­bo­ca, Alec­san­dra Io­vi­ţă, are 15 ani. Ea are 1,65 m înăl­ţi­me, greu­ta­te 43 de ki­lo­gra­me, păr lung ne­gru, ochi că­prui. La mo­men­tul dis­pa­ri­ţi­ei pur­ta un tri­cou ne­gru, blu­gi ne­gri și pan­to­fi sport ne­gri cu tal­pă al­bă. Per­soa­ne­le ca­re pot oferi in­for­ma­ţii pot con­tac­ta cea mai apro­pia­tă uni­ta­te de po­li­ţie sau să ape­le­ze nu­mă­rul 112.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.