INTERVENŢI­E

Romania Libera - - ACTUALITAT­E -

Ve­ri­fi­cări la MAI

Opt po­li­ţiş­ti – cinci ofi­ţeri şi trei agen­ţi – sunt cer­ce­ta­ţi pen­tru mo­dul de intervenţi­e în pe­ri­oa­da de la dis­pa­ri­ţia fe­tei de 15 ani din ju­de­ţul Olt, până la pri­ma per­che­zi­ţie la do­mi­ci­li­ul sus­pec­tu­lui, ca­re a avut loc vi­neri. ”În ace­la­şi timp, a fost in­for­mat Par­che­tul de pe lângă Ju­de­că­to­ria Ca­ra­cal pen­tru a ana­li­za şi dis­pu­ne cu pri­vi­re la si­tua­ţia de fapt re­ţi­nu­tă în sar­ci­na agen­tu­lui din ca­drul IPJ Olt ca­re a pre­luat ape­lul de la 112”, ara­tă MAI.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.