ACUZAŢIILE LUI KLAUS IO­HAN­NIS

Romania Libera - - Actualitat­e -

PRE­ŞE­DIN­TE­LE KLAUS IO HANNIS a de­cla­rat, du­mi­ni­că se­a­ra, la Co­tro­ceni, că to­ţi cei res­pon­sa­bi­li de tra­ge­dia de la Caracal vor tre­bui as­pru sanc­ţi­o­na­ţi, de la Inter­ne, STS, de la toa­te in­sti­tu­ţi­i­le. Pre­şe­din­te­le a pre­ci­zat că res­pin­ge abor­da­rea po­li­ti­cia­nis­tă a Gu­ver­nu­lui, ca­re ar tre­bui să se gânde­as­că da­că nu cum­va e au­to­rul mo­ral al tra­ge­di­ei. Klaus Io­han­nis a pre­ci­zat că sunt so­lu­ţii punc­tua­le cu ca­re va ve­ni în CSAT, in­clu­siv mo­di­fi­ca­rea le­gis­la­ţi­ei pri­vind per­che­zi­ţi­i­le şi ex­tin­de­rea atri­bu­ţi­i­lor DIICOT.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.