Abuz în ser­vi­ciu în ca­zul cri­me­lor de la Ca­ra­cal

Romania Libera - - EVENIMENT -

Pro­cu­ro­rii Sec­ţi­ei pen­tru in­ves­ti­ga­rea in­frac­ţi­u­ni­lor din jus­ti­ţie au dis­pus înce­pe­rea ur­mă­ri­rii pe­na­le in rem, pen­tru abuz în ser­vi­ciu, în cau­za pri­vind împre­ju­ră­ri­le în ca­re or­ga­ne­le de ur­mă­ri­re pe­na­lă au ac­ţi­o­nat/nu au ac­ţi­o­nat în con­tex­tul cer­ce­tă­ri­lor ca­re s-au des­fă­şu­rat în do­sa­rul uci­de­rii ado­les­cen­te­lor din Olt.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.