Ban­ksy, într-o ex­po­zi­ţie neau­to­ri­za­tă din Ca­pi­ta­lă

Romania Libera - - EVENIMENT -

“The Art of Ban­ksy”, ex­po­zi­ţie neau­to­ri­za­tă în ca­re sunt in­clu­se pes­te 50 de ta­blo­uri, pic­turi, obi­ec­te 3D, cli­puri vi­deo ale lui Ban­ksy, unul din­tre cei mai cu­nos­cu­ţi ar­tiş­ti graf­fi­ti ai lu­mii, va pu­tea fi vi­zi­ta­tă în pe­ri­oa­da 30 iu­lie27 oc­tom­brie, la Arcul de Tri­umf din Bu­cu­reş­ti. “The Art of Ban­ksy” pre­zin­tă une­le din­tre ce­le mai im­por­tan­te lu­crări ale ar­tis­tu­lui: “Lau­gh Now” sau “Girl with Bal­loon”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.