Incendiu de am­ploa­re la o fa­bri­că de mo­bi­lă din Ora­dea

Romania Libera - - EVENIMENT -

Un incendiu de am­ploa­re a iz­buc­nit la o fa­bri­că de mo­bi­lă din Ora­dea, flă­că­ri­le ma­ni­fes­tându-se vi­o­lent pe 750 de me­tri pă­tra­ţi, într-o ha­lă cu lem­ne. Paz­ni­cul a ajuns la spi­tal cu ar­suri. Incen­di­ul a fost stins în cur­sul nop­ţii de luni spre mar­ţi, de pes­te 40 de pom­pi­eri mi­li­tari, fi­ind mo­bi­li­za­te şap­te au­tos­pe­cia­le, o au­tos­pe­cia­lă de lu­cru la înăl­ţi­me şi o am­bu­lan­ţă SMURD de tip B2.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.