Alfa Ro­meo, pe­na­li­za­tă

Romania Libera - - SPORT -

Du­pă Ma­re­le Pre­miu al Ger­ma­ni­ei, co­mi­sa­rii FIA au ve­ri­fi­cat ce­le do­uă mo­no­pos­turi ale echi­pei Alfa Ro­meo şi au ajuns la con­clu­zia că am­be­le au su­fe­rit in­ter­venții teh­ni­ce in­ter­zi­se în com­pe­tiție. Mai exact, am­breia­je­le aces­to­ra nu res­pec­tau re­gu­la­men­tul, iar pi­lo­ţii ar fi be­ne­fi­ciat de un sis­tem ase­mă­nă­tor con­tro­lu­lui trac­ţi­u­nii la star­tul în con­di­ţii de pis­tă ume­dă.

Drept ur­ma­re, fin­lan­de­zul

Ki­ki Raik­ko­nen şi ita­lia­nul Anto­nio Gi­o­vi­naz­zi, au fost pe­na­li­za­ţi cu câte 30 de punc­te. Alfa Ro­meo a anun­ţat că va de­pu­ne apel la sanc­ţi­u­ni­le pri­mi­te.

Fa­nii ga­lac­ti­ci­lor au înce­put să ai­bă du­bii în pri­vin­ţa lui Zi­da­ne, iar 53% cred că fran­ce­zul va fi de­mis până la Cră­ci­un.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.