Cum să nu că­dem vic­ti­me tra­fi­cu­lui de per­soa­ne

Romania Libera - - Pagina 2 -

Aso­ciația eLi­be­ra­re or­ga­ni­ze­a­ză, de șap­te ani, o se­rie de acți­uni me­ni­te să con­tra­ca­re­ze tra­fi­cul de per­soa­ne în Ro­mânia. În acest an, “par­ti­ci­pa­rea eLi­be­ra­re la Fes­ti­va­lul UNTOLD es­te un bun pri­lej de a dis­cu­ta cu mii de ti­neri des­pre ce înse­am­nă tra­fi­cul de per­soa­ne și cum pot aceștia re­cu­noaște și evi­ta si­tuați­i­le de vul­ne­ra­bi­li­ta­te”, in­for­me­a­ză un co­mu­ni­cat al aso­ciați­ei. Vo­lun­ta­rii eLi­be­ra­re vor fi în pe­ri­oa­da 1-4 au­gust la in­tra­rea ofi­cia­lă a fes­ti­va­lu­lui, din Cluj-Na­po­ca, un­de vor de­ru­la o se­rie de ac­ti­vi­tăți sub egi­da cam­pa­ni­ei #Inspi­rândLi­ber­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.