te­me­le zi­lei

Romania Libera - - Pagina 2 -

Ni­gel Fa­ra­ge: Bo­ris Joh­nson a avut un înce­put im­pre­si­o­nant ca pre­mi­er, dar es­te pe ca­le să ob­ţi­nă o ma­re sur­pri­ză din par­tea par­ti­du­lui Bre­xit. Eco­no­mia Eu­ro­pei su­nă alar­ma pen­tru crește­rea glo­ba­lă. Slă­bi­ci­u­nea crește șan­se­le ca BCE (Ban­ca Cen­tra­lă Eu­ro­pe­a­nă) să anun­ţe noi mă­suri de sti­mu­la­re în sep­tem­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.