CHELTUIELI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Bu­ge­te de un mi­liard

Bu­ge­te­le com­pa­ni­i­lor mu­ni­ci­pa­le se ri­di­că în anul 2019 la pes­te un mi­liard de lei. La ul­ti­ma șe­din­ţă de Con­si­liu Ge­ne­ral, ma­jo­ri­ta­tea PSD -ALDE a apro­bat bu­ge­te­le aces­to­ra, deși ho­tă­râri­le de înfi­in­ţa­re erau anu­la­te, aces­tea ri­di­cându-se pe anul 2019 la pes­te un mi­liard de lei, din ca­re pes­te 300 mi­li­oa­ne lei merg pe sa­la­ri­i­le an­ga­ja­ţi­lor, pes­te 6.000 până la fi­na­lul anu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.