NEMULŢUMIR­ILE VIORICĂI DĂNCILĂ

Romania Libera - - ACTUALITAT­E -

VIORICA DĂNCILĂ le-a re­pro­şat so­cial-de­mo­cra­ţi­lor, în CEx de luni se­a­ră, că nu au avut ie­şiri pu­bli­ce mai de­se cu pri­vi­re la ca­zul din Ca­ra­cal, pre­ci­zând că s-ar pu­tea pre­gă­ti un nou 10 au­gust sau s-ar dori un nou pro­test ca du­pă tra­ge­dia de la Co­lec­tiv, au de­cla­rat sur­se din PSD. Preșe­din­te­le PSD, Viorica Dăncilă, nu a fă­cut de­cla­rații, la fi­na­lul șe­di­nței Co­mi­te­tu­lui Exe­cu­tiv, fi­ind pen­tru pri­ma oa­ră când pre­mi­e­rul a evi­tat pre­sa la închei­e­rea unei șe­di­nțe CEx.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.