PRĂBUȘIRE Un nou tip de in­ci­dent, sem­na­lat de jan­dar­mi

Romania Libera - - Eveniment -

Une­le uni­tă­ţi şco­la­re din ju­de­ţul Ti­miş s-au con­frun­tat în anul şco­lar 2018-2019 cu un nou tip de pro­test, or­ga­ni­zat pe re­ţe­le­le de so­cia­li­za­re împo­tri­va pro­fe­so­ri­lor şi a pre­ve­de­ri­lor re­gu­la­men­te­lor de or­di­ne in­te­ri­oa­ră, po­tri­vit Inspec­to­ra­tu­lui Ju­de­ţe­an de Jan­dar­mi Ti­miş. Re­pre­zen­tan­ţii IJJ Ti­miş au pre­ci­zat mi­er­curi, în şe­din­ţa Co­le­gi­u­lui Pre­fec­tu­ral, că a fost vor­ba des­pre pro­tes­te ca­re vi­zau in­ter­dic­ţia de a pă­ră­si in­cin­ta şco­lii în tim­pul ore­lor de curs.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.