Mur­ray re­vi­ne la sim­plu

Romania Libera - - Sport -

Te­nis­ma­nul bri­ta­nic Andy Mur­ray a de­cla­rat că es­te foar­te aproa­pe de a pu­tea ju­ca din nou me­ci­u­ri­le de sim­plu şi, în cel mai bun caz, s-ar pu­tea întoar­ce în com­pe­tiția mas­cu­li­nă de sim­plu la tur­neul de la Cin­cin­na­ti, pro­gra­mat să înce­a­pă pes­te do­uă săp­tă­mâni. „Voi ju­ca la sim­plu când mă voi sim­ţi pre­gă­tit. Mă voi an­tre­na la sim­plu şi voi con­ti­nua să joc la du­blu. Dar voi ve­dea pes­te o săp­tă­mână. Voi ur­ma acest par­curs până voi fi pre­gă­tit”, a de­cla­rat sco­ţia­nul în vârstă de 32 de ani,ca­re nu a dis­pu­tat de­cât me­ci­uri de du­blu de la re­veni­rea du­pă o ope­ra­ţie de şold su­fe­ri­tă în ia­nua­rie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.