între­ba­rea zi­lei

Romania Libera - - Pagina 2 -

Cre­deți că es­te po­si­bil ca Ale­xan­dra să fie în viață? Fe­lix Bă­ni­lă: „Până la acest mo­ment nu avem nici mă­car con­clu­zi­i­le pre­li­mi­na­re ale tes­te­lor ge­ne­ti­ce şi an­tro­po­lo­gi­ce cu pri­vi­re la frag­men­te­le osoa­se ri­di­ca­te de la fa­ţa lo­cu­lui“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.