Pre­şe­din­te­le Trump de­plânge ata­cul ar­mat din Te­xas

Romania Libera - - Pagina 2 -

Pre­şe­din­te­le ame­ri­can Do­nald Trump a ca­li­fi­cat sâmbă­tă drept "groaz­nic" ata­cul ar­mat din­tr-o zo­nă co­mer­cia­lă a ora­şu­lui El Pa­so din sta­tul Te­xas, men­ţi­o­nând că aces­ta s-a sol­dat cu "mul­te vic­ti­me", tran­smi­te AFP.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.