SPIRIT

Se des­com­pu­ne ca­lo­ta din Gro­en­lan­da

Romania Libera - - Eveniment -

Un cer­ce­tă­tor de la Uni­ver­si­ta­tea Cam­brid­ge din Ma­rea Bri­ta­nie a aver­ti­zat că „des­com­pu­ne­rea“ca­lo­tei gla­cia­re din Gro­en­lan­da ris­că să con­du­că la creş­te­rea ni­ve­lu­lui mă­ri­lor şi oce­a­ne­lor şi ame­nin­ţă aşe­ză­ri­le cos­ti­e­re ale lu­mii, spu­ne Press Asso­cia­ti­on.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.