Kvi­to­va, ab­sen­tă la Ro­gers Cup

Romania Libera - - Sport -

Lo­cul 6 în cla­sa­men­tul mon­dial, Pe­tra Kvi­to­va a anun­ţat că nu va par­ti­ci­pa la tur­neul WTA de la To­ron­to din cau­za unor pro­ble­me la bra­ţul drept. Re­tra­ge­rea ce­hoai­cei o va adu­ce pe Se­re­na Wil­liams între pri­mii opt ca­pi de se­rie la Ro­gers Cup. De ase­me­nea, de ab­se­nța Kvi­to­vei va pro­fi­ta so­ra mai ma­re a Se­re­nei, Ve­nus Wil­liams (50 WTA), be­ne­fi­cia­ra unui wild card, ce va in­tra di­rect pe ta­blo­ul prin­ci­pal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.