Fo­to­gra­fia Zi­lei

Romania Libera - - Pagina 2 -

Un tri­but adus Ale­xan­drei Mă­ceșa­nu și Lu­i­zei Me­len­cu. O tână­ră cu chip fru­mos, înspăi­mântat, cu ochii mari triști, stă în mij­lo­cul gră­di­nii, la um­bra unui nuc, prin­tre fe­ri­gi și mușchi.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.