Tră­su­ra fast-food

Romania Libera - - Economie -

Re­gia Na­ţi­o­na­lă a Pă­du­ri­lor Rom­sil­va con­fec­ţi­o­nea­ză şi vin­de tră­suri de tip fast-food la pre­ţul de 30.000 de lei. Tră­su­ra poa­te fi trac­ta­tă de cai sau de au­to­tu­ris­me şi es­te do­ta­tă cu toa­te fa­ci­li­tă­ţi­le pen­tru a fi au­to­ri­za­tă să cir­cu­le pe dru­mu­ri­le pu­bli­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.