ALOCĂRI

Bani pen­tru au­to­ri­tă­ţi­le lo­ca­le

Romania Libera - - Actualitat­e -

Des­pre ba­nii ce­ru­ţi de au­to­ri­tă­ţi­le lo­ca­le, Eu­gen Te­o­do­ro­vici sus­ţi­ne că vor pri­mi su­me­le ne­ce­sa­re func­ţi­o­nă­rii şi pen­tru proi­ec­te­le de in­ves­ti­ţii, însă ba­nii vor fi alo­ca­ţi punc­tual pen­tru fi­e­ca­re au­to­ri­ta­te lo­ca­lă în ur­ma dis­cu­ţi­i­lor cu Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor. Sur­se po­li­ti­ce sus­ţin că ba­nii pro­mi­şi pri­ma­ri­lor şi şe­fi­lor de CJ vor fi alo­ca­ţi du­pă rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră, prin­tr-o ho­tă­râre de gu­vern.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.