PROTEST ÎN FA­ŢA SEDIULUI MAI

Romania Libera - - Actualitat­e -

REPREZENTA­NŢI AI PNL

BUCUREȘTI, ală­turi de alți ce­tățeni im­pre­si­o­nați de ca­zul din Caracal, s-au adu­nat sâmbă­tă în fața sediului Mi­nis­te­ru­lui de Inter­ne și au de­pus 400 de pe­re­chi de încă­lță­min­te pen­tru fi­e­ca­re co­pil ca­re dis­pa­re anual fă­ră ur­me. Ma­ni­fes­tația vi­ne în con­tex­tul tra­ge­di­ei din Caracal,un­de Ale­xan­dra nu a mai pu­tut fi sal­va­tă, deși a su­nat la 112 de trei ori. „Con­form ci­fre­lor ofi­cia­le, în Ro­mânia, anul tre­cut au fost dați dis­pă­ruți 4.000 de mi­nori.Au fost re­gă­siți 3.600.Nu au mai fost gă­siți 410.Doar în 2018”, a tran­smis PNL București.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.