ANALIZĂ

Romania Libera - - Pagina 2 -

„Impor­tant e ca sis­te­mul să fie să­nă­tos. Când sis­te­mul de po­liție, de par­chet, da­că află că anu­mi­te per­soa­ne din sis­tem sunt im­pli­ca­te în co­ru­pție, impor­tant e să in­ter­vi­nă“, spu­ne Pao­lo Sar­tori. Tot el adau­gă, în ge­ne­ral, că nu e nor­mal ca cer­ce­tă­ri­le la fața lo­cu­lui să fie între­rup­te, mai ales în con­diți­i­le în ca­re an­che­ta­to­rii nu au do­ve­zi nici că Ale­xan­dra Mă­ceșa­nu și Lu­i­za Me­len­cu,ce­le do­uă fe­te dis­pă­ru­te, au fost uci­se, nici că ar mai fi în viață. Fos­tul res­pon­sa­bil Inter­pol a spus că exis­tă le­gă­turi între crima organizată din Ita­lia și cea din România.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.