PNL CRITICĂ RECTIFICAR­EA BU­GE­TA­RĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

„CONSTRUCŢI­A BU­GE­TA­RĂ

pro­pu­să de Gu­ver­nul Dăn­ci­lă pen­tru a do­ua ju­mă­ta­te a anu­lui es­te la fel de go­go­na­tă ca și proi­ec­tul de bu­get adop­tat la înce­pu­tul anu­lui”, afir­mă pur­tă­to­rul de cu­vânt al PNL, Io­nel Dan­că. Rectificar­ea bu­ge­ta­ră se ba­ze­a­ză pe înca­sări su­pli­men­ta­re fic­ti­ve de aproa­pe 5,5 mi­liar­de de lei ca­re se vor do­ve­di ilu­zo­rii la fi­nal de an, su­sți­ne re­pre­zen­tan­tul PNL. Li­be­ra­lii pun la îndoia­lă fap­tul că sta­tul va înca­sa 1,8 mi­liar­de prin șter­ge­rea da­to­ri­i­lor pen­tru rău-plat­nici și 3,6 mi­liar­de din com­ba­te­rea eva­zi­u­nii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.