Ma­gu­i­re, cel mai scump fun­daș

Romania Libera - - Sport - ca­ta­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Man­ches­ter Uni­ted s-a înțe­les cu Lei­ces­ter Ci­ty și îl va tran­sfe­ra pe in­ter­nați­o­na­lul en­glez Har­ry Ma­gu­i­re. Po­tri­vit pre­sei spor­ti­ve din Albi­on, apă­ră­to­rul va de­ve­ni cel mai scump fun­daș din is­to­rie, gru­pa­rea de pe Old Traf­ford ur­mând să achi­te pen­tru ser­vi­ci­i­le aces­tu­ia nu mai puțin de 90 de mi­li­oa­ne de eu­ro. Mu­ta­rea re­a­li­za­tă de „dia­vo­li” va do­bo­rî re­cor­du­ri­le înre­gis­tra­te de fun­dașii olan­de­zi Vir­gil van Dijk, ce­dat de So­ut­hamp­ton la Li­ver­pool pen­tru 75 de mi­li­oa­ne de eu­ro, în ia­nua­rie 2018, și Mat­thijs de Ligt, vândut de Ajax Amster­dam la Ju­ven­tus To­ri­no pen­tru 75 de mi­li­oa­ne de eu­ro, plus un bo­nus de 10,5 mi­li­oa­ne, în iu­lie. So­sit la Lei­ces­ter Ci­ty în 2017, de la Hull Ci­ty, Ma­gu­i­re a avut 69 de apa­ri­ţii în tri­co­ul fos­tei cam­pi­oa­ne a

Angli­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.