SEMNĂTURI PEN­TRU DAN BARNA

Romania Libera - - Actualitat­e -

Can­di­da­tul Alian­ţei USR-PLUS la Pre­şe­din­ţie, Dan Barna, a de­cla­rat, ieri, la de­clan­şa­rea cam­pa­ni­ei de strânge­re de semnături pen­tru ale­geri,că alian­ţa îşi pro­pu­ne să câşti­ge ale­ge­ri­le şi că el va fi „un pre­şe­din­te pre­zent şi im­pli­cat”, „un pre­şe­din­te full-ti­me, ca­re es­te pre­zent în toa­tă via­ţa co­mu­ni­tă­ţii, în toa­te întâmplă­ri­le co­mu­ni­tă­ţii, nu doar la cri­ze”. Alian­ţa USRPLUS a înce­put, ieri, în Pia­ţa Uni­ver­si­tă­ţii, cam­pa­nia de strânge­re de semnături pen­tru can­di­da­tu­ra lui Dan Barna la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le din acest an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.