Ra­lu­ca Tur­can: Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă să-i de­mi­tă pe mi­nis­trul in­te­ri­mar al Edu­ca­ţi­ei şi pe con­si­li­e­rul Da­na Var­ga

Romania Libera - - Eveniment -

Prim-vi­ce­pre­şe­din­te­le PNL, Ra­lu­ca Tur­can, îi so­li­ci­tă pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă să-i de­mi­tă pe mi­nis­trul in­te­ri­mar al Edu­ca­ţi­ei, Da­ni­el Breaz, şi pe con­si­li­e­rul ei per­so­nal, Da­na Var­ga. „Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă să-i de­mi­tă ime­diat pe mi­nis­trul in­te­ri­mar de la Edu­ca­ţie, Da­ni­el Breaz, şi pe Da­na Var­ga, con­si­li­e­ra per­so­na­lă a prim-mi­nis­tru­lui”, a scris, mar­ţi, Tur­can pe Fa­ce­book. Ea sus­ţi­ne că du­pă de­cla­ra­ţi­i­le ires­pon­sa­bi­le pri­vind Ho­lo­caus­tul, Da­ni­el Breaz ar tre­bui dat afa­ră din ori­ce func­ţie pu­bli­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.