CIOLOȘ: STATUL ROMÂN TOT NU S A FĂ­CUT BI­NE

Romania Libera - - Actualitat­e -

PREŞEDINTE­LE PLUS, DACIAN CIOLOŞ,

a anun­ţat că a fost pre­zent la mi­tin­gul din Pia­ţa Vic­to­ri­ei şi afir­mă că me­sa­je­le tran­smi­se de par­ti­ci­pan­ţii la ma­ni­fes­ta­ţia de anul tre­cut din 10 august tre­bu­ie reînnoi­te. „Statul român tot nu s-a fă­cut bi­ne. Până vom avea oca­zia de a-i tri­mi­te pe cei ca­re ne-au adus în ace­as­tă si­tua­ţie în afa­ra is­to­ri­ei, avem astă­zi da­to­ria ci­vi­că de a spu­ne că vrem o ţa­ră a nor­ma­li­tă­ţii, o ţa­ră pen­tru to­ţi ce­tă­ţe­nii ei, în ca­re să ne sim­ţim cu to­ţii aca­să. O doam­nă mi-a spus, astă­zi, că fi­ul ei a vo­tat pe 26 mai pen­tru pri­ma oa­ră“, a scris Cioloş pe Fa­ce­book.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.