ANCHETĂ

Ce­tă­ţe­an pa­les­ti­nian, ares­tat pre­ven­tiv

Romania Libera - - Eveniment -

Un ce­tă­ţe­an pa­les­ti­nian a fost ares­tat pre­ven­tiv pen­tru tra­fic de mi­gran­ţi, du­pă ce a fost de­pis­tat de po­li­ţiş­tii de fron­ti­e­ră con­stăn­ţeni, în zo­na Ostrov, în timp ce tran­spor­ta cu un au­to­tu­rism înma­tri­cu­lat în Sue­dia pa­tru co­na­ţi­o­na­li, prin­tre ca­re un co­pil de 2 ani, ca­re in­tra­se­ră ile­gal în Ro­mânia, din Bul­ga­ria, tre­când pe jos gra­ni­ţa, a in­for­mat du­mi­ni­că Gar­da de Coas­tă, po­tri­vit Ager­pres.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.