SPIRIT

Fântâna de la Su­ci­da­va, mo­nu­ment de ar­hi­tec­tu­ră

Romania Libera - - Eveniment -

Fântâna se­cre­tă de la Su­ci­da­va, o con­struc­ţie din se­co­lul VI d.Hr. ce co­boa­ră în plan încli­nat, pe sub zi­dul de sud al ce­tă­ţii, în sub­te­ran, 18 me­tri, pe un co­ri­dor lung de 26 de me­tri, la ca­pă­tul că­ru­ia es­te o sco­bi­tu­ră cu apă lim­pe­de şi bu­nă de băut, es­te un mo­nu­ment ar­hi­tec­to­nic unic în lu­mea ro­ma­nă, po­tri­vit şe­fu­lui Ser­vi­ci­u­lui cul­tu­ral din ca­drul Pri­mă­ri­ei Co­ra­bia, mu­ze­o­gra­ful Mi­re­la Co­joc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.