Irlan­da a sur­cla­sat Ita­lia

Romania Libera - - Sport -

Echi­pa de rug­by a Irlan­dei a învins cu sco­rul de 29-10 re­pre­zen­ta­ti­va Ita­li­ei, într-un meci de pre­gă­ti­re dis­pu­tat la Du­blin. Irlan­de­zii au înscris cinci eseuri prin Jo­ey Car­be­ry,Da­ve Ke­ar­ney, Andrew Con­way, Jor­di Mur­phy şi Ki­e­ran Mar­mi­on. Ita­li­e­nii au reu­şit la rândul lor do­uă eseuri, prin Ma­xi­me Mban­da şi Car­lo Can­na, pro­fi­tând de une­le erori ale gaz­de­lor.Irlan­da va evo­lua în Gru­pa A la Cam­pi­o­na­tul Mon­dial din 2019, din ca­re mai fac par­te Sco­ţia, Ru­sia, Sa­moa şi Ja­po­nia, în timp ce Ita­lia es­te pla­sa­tă în Gru­pa B, ală­turi de No­ua Ze­e­lan­dă, Afri­ca de Sud, Ca­na­da şi Na­mi­bia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.