STRANIERI

A mar­cat Ando­ne

Romania Libera - - Sport -

Flo­rin Ando­ne a mar­cat un gol pen­tru for­ma­ţia Bri­ghton în chiar pri­ma eta­pă a Pre­mi­er Le­a­gue, la vic­to­ria obți­nu­tă cu 3-0 în de­pla­sa­rea de la Wat­ford.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.