te­me­le zi­lei

Romania Libera - - Pagina 2 -

Pre­mi­e­rul Boris Johnson îl acu­ză pe Je­re­my Cor­byn că vrea să anu­le­ze re­fe­ren­du­mul pen­tru Bre­xit și să dis­cu­te acest su­bi­ect ani în șir.

Doi din­tre cei mai im­por­tan­ţi pro­du­că­tori au­to, GM și Vol­kswa­gen, au anun­ţat că vor re­nun­ţa să pro­du­că mașini cu pro­pul­sie hi­bri­dă, în fa­voa­rea ce­lor com­plet elec­tri­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.