Între­bări Esen­ţia­le

Romania Libera - - Eveniment -

Ce re­co­man­dă li­be­ra­lii PPE?

Cu­noaş­tem exi­gen­ţa – ca­re es­te cea mai ma­re – în pri­vin­ţa in­te­gri­tă­ţii în exer­ci­ta­rea func­ţi­i­lor pu­bli­ce ca­re exis­tă la ni­ve­lul PPE. Pu­tem noi să fa­cem ori­ce, că aces­te can­di­da­turi, din punc­tul meu de ve­de­re, au şan­să aproa­pe de ze­ro de a tre­ce de pro­ce­du­ri­le din Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an.

De ce a fost res­pin­să can­di­da­tu­ra Ro­va­nei Plumb?

Ro­va­na Plumb se află în si­tua­ţia ca­re a fost re­cla­ma­tă de Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.