FASHION SHOPPING

Romania Libera - - Fashion -

1. Ele­gan­ţă ra­fi­na­tă

Indi­fe­rent da­că ale­gi o cu­loa­re pu­ter­ni­că, pre­cum mușta­rul, sau o nuan­ţă mai so­bră, pre­cum ne­grul, o poșe­tă la mo­dă es­te un must-ha­ve în gar­de­ro­ba ori­că­rei fe­mei.

2. Că­mașă și fus­tă

Că­mașa Si­e­na are o croia­lă de­o­se­bi­tă, ce pro­pu­ne un de­cu­paj ro­tun­jit la spa­te ală­tu­rat unui vo­lan de­li­cat. Fus­ta No­e­la mi­xe­a­ză într-un mod chic al­bas­trul cu ma­ro­nul-oranj.

3. Ne­gru și ele­gant

În ace­as­tă toam­nă, poșe­te­le cu as­pect cro­co vor fa­ce fu­rori.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.