de­cla­ra­ţia zi­lei Rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră pro­mo­va­tă de Gu­vern es­te com­plet fal­să, re­pre­zen­tând doar un ar­ti­fi­ciu de a mas­ca re­a­li­ta­tea si­tua­ţi­ei bu­ge­ta­re de­zas­tru­oa­se.”

Romania Libera - - Pagina 2 -

LU­DO­VIC ORBAN, preșe­din­te­le PNL

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.