20 august, da­tă de­ci­si­vă

Romania Libera - - Actualitat­e -

Da­ta de 20 august poa­te fi de­ci­si­vă pen­tru vi­i­to­rul coa­li­ţi­ei de gu­ver­na­re. Da­că Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă res­pin­ge, în con­ti­nua­re, pro­pu­ne­rea de res­truc­tu­ra­re a Exe­cu­ti­vu­lui, ALDE are un mo­tiv le­gi­tim pen­tru pă­ră­si­rea coa­li­ţi­ei. Da­că PSD ar ac­cep­ta pla­nul ALDE de res­truc­tu­ra­re gu­ver­na­men­ta­lă, ar fi ne­ce­sar un vot în Par­la­ment. Cum PSD și ALDE au o ma­jo­ri­ta­te fra­gi­lă, pe­ri­co­lul ca­re gu­ver­nul res­truc­tu­rat să nu strângă su­fi­ci­en­te vo­turi es­te unul re­al.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.